Asfalt

Luxovit® kan med fordel anvendes som tilslag i asfalt, hvorved der opnås en meget høj grad af lysrefleksion på såvel tørre som våde vejbaner. Luxovit® skaber en fortrinlig friktion og nedsætter risikoen for sporkøring pga. den gode varme-refleksion af solvarme. Yderligere giver Luxovit® en stærk vedhæftning af tilslaget til bindemidlet pga. den kubiske kornform.

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablade:

0-2 mm

0,5-16,0 mm

Bestil prøver

Bestil prøver

Bestil prøver