Hvem er vi?

Vi vil med denne hjemmeside præsentere vores virksomhed og vore produkter.
Skulle der undervejs opstå spørgsmål, eller er der ting du savner på siden,
er du meget velkommen til at kontakte os. Kort fortalt er Luxol én af Europas
få producenter af kalcineret flint, som vi kalder Luxovit®.

Baggrund

Fabrikken er igangsat i 1962 og har uafbrudt siden da produceret mellem 40.000
og 100.000 tons calcineret flint om året. Den kalcinerede flint har historisk set
hovedsageligt været afsat som tilslag til asfalt og beton, men de senere år er der
åbnet op for salget til en række andre industrier. Dette blandt andet med
baggrund i udviklingen af de tørrede Luxovit® produkter.

“ Det gamle Næstved firma Luxol, startede i 1962

produktionen af kalcineret flint i Kløv Kær. “