Vejmarkeringer

Luxovit kan med fordel anvendes som tilslagsmateriale i afmærkningsprodukter inden for vejmarkeringer. Luxovittens enestående hvidhed højner trafiksikkerheden, da tydelige vejstriber er altafgørende for at trafikanter kan navigere sikkert på vejene.

Fordele:

  • Unik hvidhed i vejmarkeringen sikrer høj synlighed – også om natten og under usigtbare vejrforhold.
  • Lang holdbarhed.
  • Maksimal skridsikring og slidstyrke.
  • Kan iblandes eller strøs på overfladen umiddelbart efter udlægning af afmærkningen.

Teknisk dokumentation:

Referencer: