Kerneydelser

Luxol A/S producerer og markedsfører kalcineret flint til industrikunder over hele verden.

Ensartet, høj kvalitet:

Luxovit® er et stærk, ensartet og gennemtestet tilslagsmateriale til anvendelse i mange forskellige industrier. For generelt at sikre den bedste kvalitet og størst mulige ensartethed er alle led af produktionen underlagt en nøje kontrol. Det gælder bl.a. råvarer, sorteringsprocessen, kalcineringen, sigtningen og den færdige Luxovit®.

Leveringssikkerhed:

Rettidig og korrekt levering er en tillidssag. Vi samarbejder med både lokale og internationale transportører, og vi har fokus på internt hele tiden at opretholde et produktionsanlæg og en arbejdsstyrke, der kan sikre at ordrene bliver leveret til den aftalte tid.

Kundeservice:

Vi tilbyder kundetilpassede produkter i form af et stort sortiment af forskellige Luxovit®-fraktioner fra 0 – 8 mm. Vi leverer bulk i skib, lastbiler eller silobiler og sækkevarer pakket i 25 kg sække eller big-bags. Vi sørger for at vores kunder får al den ekspertise og rådgivning, de har brug for i forbindelse med Luxovit® produkternes anvendelse.

Know-how:

Vi har mere end 50 års erfaring med produktion, salg og anvendelse af Luxovit®. Vores know-how er integreret i alle led af produktionsprocessen – fra grusgrav til afsluttende kvalitetskontrol. Vi stiller vores viden til rådighed gennem en professionel sparring med både kunder, samarbejdspartnere og leverandører for altid at opnå de bedste løsninger.