Salg og markedsforhold

Markedsudvikling

Det var i starten et specielt dansk fænomen at blande lyst tilslag i asfalten. Det blev dog hurtigt udbredt i udlandet, fordi alle ved selvsyn kunne konstatere, at det var meget mere komfortabelt og sikkert at køre på lyse veje, især i mørke og regnvejr.

Vejmarkedet var indtil midten af 80’erne det største forretningsområde for Luxol. En 50% besparelse på strømmen til gadebelysning og en fordobling af synsafstanden på ubelyste veje var de primære salgsargumenter. Efterspørgslen efter Luxovit® til vejbelægninger i Danmark faldt dog i takt med, at Vejdirektoratets krav til belægningernes lyshed forsvandt. Til gengæld steg efterspørgslen efter lyse tilslagsmaterialer i andre brancher i både ind- og udland. I England er det lykkedes at komme godt i gang inden for områderne keramik, byggeindustri og det store marked i England for pyntesten, og i Tyskland er Luxovit® stadig et vigtigt tilslag til etablering af lyse vejbelægninger.

Salg

I dag sælger vi Luxovit® til mange forskellige industrier i hele verden – i småsække, i big bags og i silovogne. Der har vist sig at være et stort marked for mere kundetilpassede løsninger til brug i tekniske industrier som f.eks. vejstriber, hvide præfabrikerede betonelementer, industrigulve og vandfiltrering m.m.

Mere end 85% af omsætningen genereres på eksportmarkederne med Tyskland, England og Sverige som hovedaftagere, men også fjernmarkeder i Asien, Afrika og Sydamerika har de senere år vist stigende interesse for Luxol-produkternes unikke egenskaber.