Historie

Det gamle Næstved firma Luxol startede i 1962 produktionen af kalcineret flint i Kløv Kær. Produktionen var baseret på et patent, som den daværende ejers far havde fået helt tilbage i 1936. Patentet omfattede iblanding af kalcineret flint i asfalt, således at man fik lyse vejoverflader, og produktet blev kaldt Luxovit®.

(Se patentbeskrivelse)

Det var i starten et specielt dansk fænomen at blande lyst tilslag i asfalten, og det blev udbredt i udlandet, fordi alle ved selvsyn kunne konstatere, at det var meget mere komfortabelt og sikkert at køre på lyse veje, især i mørke og regnvejr.

Vejmarkedet var indtil midt af 80’erne absolut dominerende. Med en 50% besparelse på strømmen til gadebelysning og en fordobling af synsafstanden på ubelyste veje, som de primære salgsargumenter. Der bød sig en mulighed for at komme ind på det engelske marked, hvor det lykkedes at komme godt I gang indenfor områderne keramik, byggeindustrien og det store marked i England for pyntesten.

I slutningen af firserne startede vi med at tørre vores Luxovit® og sælge det i småsække, big bags og silovogne. Det har vist sig, at der er et stort marked for snævert afsigtede lyse tilslagsmaterialer til den lidt mere tekniske industri som vejstriber, hvide betonelementer, finpuds, facadeplader, vandfiltrering og industrigulve plus en hel masse andre.