Luxovit®

Luxovit® er brændt flint. Den rå flint er mørkeblå og dannedes for 60 mill. år siden på havbunden i huler af gamle kalkformationer.

Flinten er en særlig ren forekomst med højt SIO2 indhold og findes I store mængder ved fabrikken I Kløv Kær.

Flinten brændes i højovne ved en temperatur på ca. 1000-1200°C. Under brændingen trækkes vandet ud af stenen, der ved denne proces bliver hvid og får sine krystalline egenskaber. Hvis man skar denne hvide sten i papirstynde skiver med en laserstråle, ville disse tynde skiver være helt gennemsigtige. Stenens krystalline struktur bevirker, at man får en enestående høj lys- og varmerefleksion.

Efter brændingen (kalcineringen) bliver den nu hvide flintesten knust og sigtet ud i de ønskede fraktioner. Den hvide krystalline og klassificerede flint
Luxovit® – har en hårdheds-grad på 7 målt på Moh-skalaen. Til sammenligning har diamanten en hårdhed på 10, hvorfor Luxovit® af og til omtales som »Danmarks diamant«.

Kalcineret flint er historisk anvendt som tilslag i lyse asfaltslidlag og hvide betonelementer, hvorved der opnås en meget høj grad af lysrefleksion på tørre såvel som på våde overflader. De senere år er der med udviklingen af de tørrede Luxovite produkter åbnet op for salget I en række andre industrier specielt Industrigulve og Vejstriber.

Af andre vigtige fordele kan nævnes:

  • Stor ensartethed
  • Flot hvid farve – også efter årtier
  • Fortrinlig lysreflektion og friktion – også I våd tilstand
  • Stor slidstyrke og hårdhed
  • Vejrbestandig – varme/frost
  • Syre og baseresistent
  • Ikke alkalireaktiv
  • Lav risiko for sporkøring I asfalt pga. den gode varmerefleksion af solvarme
  • Stærk vedhæftning af tilslaget til bindemidlet pga. den kubiske kornform
  • Investerings- og energibesparende